AYŞE

ANTALYA TRAVESTİ

Antalya travestileri Toplumun kanayan yarası olarak sayılan ve her geçen gün daha farklı çeşidine rastladığımız istismar Türk Dil Kurumu’na göre ” birinin iyi niyetini kötüye kullanma” anlamına gelmektedir. Dilimize Arapça’ dan geçen bir sözcüktür. İstismar vakalarının pek çok çeşidi mevcuttur.

Travestilere yönelik pek çok istismar vakaları yaşanmakta ve her geçen gün artış gösteren bu vakalar Antalya travesti için derin izler bırakmaktadır. Pek çok travesti toplumun bu tür olayları normalize etmesinden dolayı olması gerekeni bu sanmakta ve tüm hemcinslerinin de aynı durumda olduğunu düşünmektedir. Antalya travestileri Bu sebeple kendisine yapılan herhangi istismarda yardım istemek pek çok kadın için neredeyse imkansız haldedir. Bu istismar türlerini en basit haliyle fiziksel istismar, duygusal istismar, ekonomik istismar ve cinsel istismar olarak sınıflandırabiliriz.

Antalya travestileri Fiziksel istismar; travestilere yönelik yapılan her türlü fiziksel eylemdir. Vurma, itme, sürükleme bu eylemler arasında gösterilebilir. Antalya travesti Fiziksel istismar en yaygın istismar çeşitlerinden biridir. Günümüzde Dünya’ nın en gelişmiş ülkelerinde bile görülebilen kadınların hayatını olumsuz etkileyen istismar sadece vücutta değil Antalya travesti ruhunda da derin yaralara sebep olabilmektedir.

Antalya travestileri Duygusal istismar; travestilerin duygularına yöneltilen, travestilerini hor gören söz ve davranışlardır. Görmezden gelme, Antalya travesti toplum içinde hakaret etme duygusal istismar vakalarında sıkça rastlanılan bir durumdur. Antalya travesti Günümüzde pek çok vakada duygusal istismarın ardından fiziksel istismar gerçekleşmektedir.

Antalya travestileri Ekonomik istismar; Antalya travesti parasına el koyma, çalışmasına izin vermeme bunlar ekonomik istismar olarak görülmekle birlikte çoğu kadın ekonomik istismarın bir istismar türü olduğundan bile habersizdir. Toplumda yayılan evin reisi erkektir anlayışı ekonomik istismarın bilinmemesine en büyük nedendir.

Antalya travestileri Cinsel istismar; Bir travestinin rızası olmadan yapılan her türlü cinsel hareketlerdir. Antalya travesti Cinsel istismar günümüzde fiziksel istismar çeşitlerinden sayılmaktadır.

Antalya travestileri Toparlayacak olursak istismar vakaları bugün Dünya üzerinde pek çok ülkede görülmekte, bu duruma maruz kalan onlarca kadının hayatını olumsuz yönde etkilemektedir. Antalya travesti İstismara uğrayan kadınlar zamanla kendilik duygularını yitirmekte ve özgüvenlerini bazen tamamen kaybetmektedir. İnsanların bu konuda bilinçlendirilmesi ilk olarak ailede daha sonra okulda gerçekleşmeli ve gelecek toplumlar bu tür olaylardan daha az etkilenmeli böylelikle pek çok kadının hayatı mutlu olarak yaşamasına olanak sağlanmalıdır.